Yoga, Kundalini, Happy Yoga, Sverige, västkusten, Askim, Hovås, Yoga Västra Göteborg, Yoga Sydvästra Göteborg

Om Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en metod för ökad hälsa, kraft och självkännedom vars rötter återfinns i norra Indien och Tibet.

Det är en enkel och kraftfull yogaform som passar alla människor. Du kommer precis som du är – oavsett tidigare erfarenhet, ålder, kön, flexibilitet eller fysik.

Kundaliniyoga brukar benämnas som en aktiv och dynamisk form av yoga och är en kombination av kroppsställningar, andningsövningar, koncentration och medveten närvaro.

Det finns ett stort antal olika yogapass (kriyor) att välja på som alla arbetar med att balansera och stärka hela människan. En del pass fokuserar dessutom på olika delar av kroppen och sinnet, såsom rygg och nacke, lungorna eller på att balansera olika känslor. Det finns dessutom många olika slags meditationstekniker och meditationen kan ske i tystnad, integrera en andningsövning eller ett mantra.

De olika kroppsställningarna utförs ofta rytmiskt och i ett ganska så snabbt tempo för att skapa energi och värme, men de kan också göras långsammare vilket är vanligare inom Mediyoga. Andningen är mycket i fokus och andningsövningar integreras ofta i själva ställningen. Koncentrationen övas i allt från att sträva efter att vara närvarande och fokuserad igenom passet till den avslutande meditationen.

Att utöva kundaliniyoga har visat sig ha positiva effekter på hela människan. Kundaliniyoga stimulerar och mjukar upp musklerna i kroppen, stärker nervsystemet, balanserar hormonsystemet, frigör känslomässiga blockeringar och ökar kontakten med ditt inre. Detta bidrar till mer balans och välbefinnande i såväl kropp, sinne som själ – ökad styrka och uthållighet, flexibilitet, mindre stress, mer lugn och närvaro, bättre fokus, mer livskraft och glädje, ökad självkännedom och medvetenhet om din inre kraft och potential.

Kundaliniyoga är ett verktyg för att ta sig igenom livet på ett enklare sätt, genom att de erfarenheter som du uppnår i ditt utövande på yogamattan bär du med dig och har glädje och nytta av i din vardag.

Det sägs att ”...relationer är den högsta formen av yoga” (Kundaliniyoga för hälsa, livskraft och självkännedom, Wiveca Hjalmarsson), att det är i mötet med omvärlden och andra människor som vår medvetenhet prövas.

Kundaliniyogans verktyg hjälper oss att få kontakt med vårt inre och finna kraften och tryggheten inom oss. Börja lyssna, acceptera och göra det vi tycker är viktigt i livet. Istället för att våra liv är en ständig reaktion på livet – på vad vi är med om, och på andras handlingar och sätt att vara – kan vi agera medvetet och fokuserat och se helheten.

Vi får helt enkel kraft att vara oss själva, att vara vänliga, medkännande och kärleksfulla i vår vardag. Både i relationen till oss själva och till andra människor.

Kundaliniyoga utövas på kurser, i öppna klasser, som friskvård och rehabilitering på arbetsplatser, som medicinsk yoga mot t.ex. utbrändhet eller smärta, som temakurser för rygg och nacke, för gravida, för barn och tonåringar, efterfödselyoga, m.m. Flertal forskningsprojekt, bl. a. i samarbete med Karolinska för människor med ryggproblem och på Danderyds sjukhus för människor med hjärtproblem, har gjorts med kundaliniyogan som grund och där resultaten varit goda. 


Kundaliniyogans enkla tekniker hjälper oss att hantera vardagens påfrestningar så att vi mitt i livet får utrymme att andas, behålla fotfästet, fylla på med ny energi och stärka vår hälsa!